SK DE
HAKAMA  p015_1_00.png

   HAKAMA bol tradičný úbor študentov kobudo (tradičného, doslovne starého, budó).
   Dôvod siedmych záhybov na hakame?
   Symbolizujú sedem ctností budo.
      - jin (dobrota, vľúdnosť, láskavosť)
      - gi (spravodlivosť, eticky resp. spoločensky správne chovanie)
      - rei (zdvorilosť, etiketa, úcta)
      - chi (múdrosť, inteligencia)
      - shin (úprimnosť, dôveryhodnosť)
      - chu (loajalita)
      - koh (zbožnosť, oddanosť napr. rodičom)
Tieto ctnosti môžeme nájsť u význačných samurajov v minulosti.
   Hakama nás nabáda, aby sme si uvedomovali podstatu pravého bushido (kódex samuraja). Jej nosenie symbolizuje tradíciu, ktorá sa k nám dostala predávaná z generácie na generáciu. Aikido sa zrodilo z ducha japonského bushido a my sa musíme v našom cvičení snažiť, aby sme týchto sedem tradičných ctností vylepšovali.

Aktualizácia 5.6.2020
Aikido Spišská Nová Ves
Počítadlo návštev: 113825 | Online: 2