SK DE
animak

tešíme sa, že sa stretneme v dojodni tréningov pre deti


pondelok  17.00 - 18.00 hod.

štvrtok  17.00 - 18.00 hod.

Rodičia môžu deti prihlásiť počas celého roka, kedykoľvek


Naše tréningy sú rozdelené na:

     - pohybová príprava 
     - cvičenia v stoji
     - cvičenia na kolenách
     - zábava formou hier
Aktualizácia 05. 03. 2018
Aikido Spišská Nová Ves
Počítadlo návštev: 81084 | Online: 4