SK DE
animak

tešíme sa, že sa stretneme v dojodni tréningov pre deti

 

M-GYM Fitness Madaras Spišská Nová Ves 


pondelok  17.00 - 18.00 hod.

štvrtok  17.00 - 18.00 hod.

Rodičia môžu deti prihlásiť počas celého roka, kedykoľvek


Naše tréningy sú rozdelené na:

     - pohybová príprava 
     - cvičenia v stoji
     - cvičenia na kolenách
     - zábava formou hier
Aktualizácia 5. 09. 2019
Aikido Spišská Nová Ves
Počítadlo návštev: 101820 | Online: 1